Kids Learning System (KLS)

je Obrazovni centar za edukaciju dece i mladih, lider u Beogradu u obrazovanju dece najmlađeg uzrasta od 1 do 7 godine. KLS je nastao nakon dugogodišnjeg rada i iskustva kao posebna grana Centra za muzičku produkciju, edukaciju i izdavaštvo Balkan Culture Heritage koji je osnovala Bojana Nikolić Petričković, etnomuzikolog i vokalni pedagog 2010. godine. KLS realizuje svoje programe na preko 60 lokacija u Beogradu. Kroz saradnju sa velikim brojem privatnih i državnih vrtića KLS godišnje edukuje oko 4000 dece i mladih.

floating_notes_01

Individualni časovi

Polaznici koji pohažaju individualne časove klavira, violine, gitare i drugih muzičkih instrumenata na kraju školske godine mogu polagati vanredne ispite u državnim muzičkim školama.

Violina

Igra

Brojevi

0 +
Lokacija
0 +
Dece i mladih
0
programa i radionica

Galerija

Aktivnosti

Rani razvoj dece zauzima sve više intersovanja u svetskim naučnim krugovima. Dokazano je da je obrazovanje dece do sedme godine izuzetno važno i da ima dalekosežne posledice na kompletno sticanje kompetencija tokom čitavog školskog perioda. Nakon dugogodišnjeg rada sa najmlađima uvideli smo koliko rad sa njima može biti unapređen. Naše radionice su interaktivne, dinamične i višestruko aktiviraju dete kroz pokret, ritam, muziku, koncentraciju, kreativnost gde višestruko podstičemo dete na psiho-fizičku aktivnost i maksimalan razvoj detetovih potencijala. Aktivnosti se smenjuju na 5-6 minuta kako bi se konstantno držala pažnja dece. Znanje se stiče kroz igru i pokret koji je najvažniji za razvoj mozga dece u najranijem uzrastu. Predavači su posebno edukovani za rad sa decom najmlađeg uzrasta i poseduju dugogodišnje radno iskustvo.

KLS realizuje programe i u okviru svojih prostorija u Vukovoj zadužbini ulica Kralja Milana 2, koja je pod zaštitiom države kao Kulturni spomenik. U Vukovoj zadužbini radimo i sa decom starijeg uzrasta – osnovcima i srednjoškolcima. Posebno se izdvajaju programi stranih jezika i muzički programi koji mogu biti individualni ili grupni. Kids Lerning System realizuje i on line individualne i grupne časove.

Polaznici koji pohažaju individualne časove klavira, violine, gitare i drugih muzičkih instrumenata na kraju školske godine mogu polagati vanredne ispite u državnim muzičkim školama.

Bojana Nikolić (1984, Beograd), završila je master i pohađa doktorske studije Katedre za etnomuzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Diplomirala je na odseku za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje u S.M.Š. ”Mokranjac” u Beogradu. Glavni pravac njenog istaživanja su vokalni stilovi i tehnike pevanja Balkana. Važan deo njenog rada čine terenska istraživanja koja je realizovala na prostorima Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Održala je više stručnih etnomuzikoloških predavanja i radionica u zemlji i inostranstvu, u kojima je predstavljala srpsko tradicionalno pevanje iz različitih oblasti bivše Jugoslavije. Bila je član žirija na takmičenjima grupa pevača i svirača. U saradnji sa ton-majstorem Zoranom Jerkovićem, aktivno radi na digitalizaciji etnomuzikološke građe.

Od svoje četrnaeste godine profesionalno se bavi pevanjem. Učestvovala je na preko dvestotinepedeset koncerata u zemlji i inostranstvu (Amerika, Kanada, Meksiko, Luksemburg, Belgija, Holandija, Francuska, Kina, Indija, Italija, Južna Koreja, Egipat, Španija, Poljska, Mađarska, Bugarska, Grčka, Engleska, Češka, Austrija, Pakistan, Tunis, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Rusija i Nemačka). Sarađivala je sa narodnim orkestarom Radio televizije Srbije pod upravom Ljubiše Pavkovića i Vlade Panovića, grupama Sanja Ilić i ”Balkanika”, ”Hazari”, ”Biber”, ”Carski drum”, Teodosi Spasovim /Theodosii Spassov/, Vlatkom Stefanovski, Poja Beom /Palia Bea/ i brojnim drugim muzičarima i grupama koje interpretiraju muziku Balkana.

Juna 2010. godine, kao jedini vokal iz Srbije, učestvovala je na prestižnom internacionalnom EuroMed Festivalu i sarađivala sa eminentnim world music i džez muzičarima – Muhamed Antarom /Mohammed Antar/ (Egipat), Tur Florizonom /Tuur Florizoone/ (Belgija), Mihali Giorgom /Mihally Gyorgy/ (Mađarska), Boguš Vekom /Bogusz Wekka/ (Poljska) i Oriol Gonzalesom /Oriol Gonzales/ (Španija); nakon čega su zajednički osnovali internacionalnu grupu ”Taram” i snimili CD ”Salad” koji je izdat u Mađarkoj 2011. godine. U oktobru 2010. godine Bojana Nikolić je osnovala Agenciju za muzičku delatnost, edukaciju i izdavaštvo ”Balkan Culture Heritage” (Balkansko kulturno nasleđe), sa željom da aktivnim radom pospeši i unapredi kulturnu scenu u Srbiji, u cilju promovisanja i očuvanja nematerijalne kulturne baštine Srba i drugih naroda na Balkanu. 2011. godine pokrenula je ”Školu srpskog i balkanskog tradicionalnog pevanja”, koja je prva tog tipa u regionu. Bojana objedinjuje etnomuzikološko naučno i praktično znanje, i predaje stilove i tehnike pevanja sa prostora Balkana.

Diskografska izdanja na kojima je učestvovala su: ”S kolena na koleno” (2003), ”Sunce jarko treperi da zađe” (2004), ”Balkan koncept” (2004), ”Trojanac” (2005), ”Serbian Etno Sound I” (2004), ”Serbian Etno Sound II” (2005), ”Serbian Etno Music Box” (2006), ”Biber” (2004), ”Carski drum” (2006), DVD Balkanika Live – Koncert na Kalemegdanu (2006), ”Salad” (2011), ”Kad zapjevam” (2014) i solo CD ”Oj, goro” (2012).

www.bojananikolic.rs